Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid

Generelt om studiet

Ønsker du en jobb der du legger grunnlaget for noe som skal vare hele livet ut – nemlig en god og trygg barndom? Ser du for deg en stilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Har du lyst på lederansvar? Da bør du velge barnehagelærerutdanningen ved HiØ!

Gjennom utdanningen får du solid kunnskap om barns læring og utvikling. Du lærer å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte og får kunnskap om hvordan du jobber med prosesser der barns medvirkning står i sentrum. Du får også erfaring med hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i en barnehage. Det siste studieåret kan du velge mellom flere fordypningsemner.

Undervisning

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og praksis. Noe av undervisningen foregår ute i naturen, noe som aktiviteter i dramasalen, arbeid i verksteder og i form av ekskursjoner og studieturer.

Praksis gjennomføres i forhåndsgodkjente barnehager, totalt 100 dager i løpet av studietiden. Barnehagene er valgt ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse. Du får utdelt en ny praksisplass hvert studieår.

Vi tilbyr også bachelorstudium i barnehagelærerutdanning på deltid.

Alle studenter skal levere politiattest i forbindelse med opptak. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:35

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for videre utdanning i flere ulike retninger:

Eksempler fra HiØ er: 
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) 
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid
Masterstudium i organisasjon og ledelse

Yrkesmuligheter

Når du har fullført utdanningen kan du jobbe som barnehagelærer i barnehage. Du blir også kvalifisert til å jobbe som styrer i barnehage, leder i SFO eller som leder i andre barnerelaterte områder. Det er mangel på barnehagelærere så det er store muligheter for at du går rett ut i jobb etter endt utdanning.

Ønsker du å jobbe som lærer i skolen bør du søke MAGLU.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 130
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Terese Engedahl

Terese Engedahl

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Terese.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet