Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid

Generelt om studiet

Har du lyst til å legge grunnlaget for en god og trygg barndom? Kan du tenke deg å være leder for andre voksne som arbeider i barnehagen? Velg barnehagelærerutdanningen!

Gjennom studiet lærer du å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte. Du lærer hvordan man arbeider med barns medvirkning, og du vil hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i barnehagen. Med bachelorgrad som barnehagelærer er du kvalifisert for arbeid som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning, praktisk jobbing og gjennomføring av aktiviteter med barn. Noe av undervisningen foregår ute i naturen, som aktiviteter i dramasalen, arbeid i verksteder og i form av ekskursjoner og studieturer. Læringsplattformer på internett og bruk av data er en viktig del av utdanningen.
Siste studieår kan du velge mellom en rekke fordypningsemner.

Du skal også gjennomføre mye praksis i HiØs forhåndsgodkjente partnerbarnehager. Disse er nøye valgt ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse i barnehagen og hos den enkelte praksislærer.

Du kan også studere bachelorstudium i barnehagelærerutdanning på deltid. Les mer om det her.

Alle studenter skal levere politiattest innen studiestart for å kunne avvikle praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:32

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for videre utdanning i flere ulike retninger helt opp til mastergradsnivå.

Eksempler fra HiØ er: 
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) 
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid
Masterstudium i organisasjon og ledelse

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i barnehagelærerutdanning har du en fleksibel kompetanse med mange mulige karriereveier. Det er stor mangel på barnehagelærere så det er store muligheter for at du går rett ut i jobb etter tre års utdanning.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 130
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Terese Engedahl

Terese Engedahl

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Terese.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet