Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du utdannet lærer og ønsker undervisningskompetanse i kunst og håndverk? Da er Kunst og håndverk 1 midt i blinken for deg. 

Kunst og håndverk 1 er første del av årsstudiet i kunst og håndverk, og gir en innføring i bilde og arbeid med todimensjonale uttrykk. Du utvikler dine egne ferdigheter og deltar i skapende prosesser. Du lærer å velge hensiktsmessige materialer, teknikker og verktøy tilpasset ulike aldersgrupper, hvordan du skal anvende digitale verktøy i skapende arbeid og hvordan du kan innhente kunnskap og søke kunstopplevelser i nærmiljøet. Gjennom dette arbeidet lærer du å bli en god lærer og veileder for elevene i faget.

Ny kunst fra studenter

Du vil også lære om kunsthistorie, nasjonal og internasjonal kunstteori, opphavsrett og personvern. Ekskursjoner og undervisning er obligatorisk i studiet. Kunst og håndverk 1 bygger på rammeplan for grunnskoleutdanning for 5. – 10. trinn. 

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Sist oppdatert: 19.12.2016 09:33

Videre utdanning

Tar du Kunst og håndverk 2 etter Kunst og håndverk 1 dekker du alle temaene knyttet til kunst og håndverksfaget på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Studiet kan også inngå i et forutgående studieløp mot en mastergrad i kunst og håndverk.

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning kan du med Kunst og håndverk 1 undervise i kunst og håndverk på 5.-10. trinn i grunnskolen. Ønsker du å undervise i faget i videregående skole, bør du ha en bachelorgrad eller tilsvarende i kunst og håndverk. Studiet kan også åpne for arbeid med kultursaker i offentlig forvaltning, og undervisning i kulturskolene.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1967
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet