Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur

Generelt om studiet

Er du usikker på hva du ønsker å jobbe med, men har bestemt deg for å ta høyere utdanning? Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur er et studium som gir deg bred kompetanse, og som du i stor grad kan sette sammen slik du selv ønsker.

Studiet er bygd opp rundt et fordypningsfag på 90 studiepoeng, et breddefag på 60 studiepoeng og valgfrie emner på 30 studiepoeng, fortrinnsvis i form av et studiesemester ved en av våre utenlandske partnerinstitusjoner.

Du kan sette sammen denne bachelorgraden ut fra disse årsstudiene: Tysk (nettbasert), fransk (nettbasert), spansk (nettbasert), engelsk og statsvitenskap. Informasjon om de ulike fagenes studieinnhold får du under omtalen av de aktuelle årsstudiene.

Dersom du velger årsstudiene i spansk, tysk og fransk kan studiet i sin helhet gjennomføres nettbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:37

Videre utdanning

Gjennom valg av fordypning (90 studiepoeng) i språk eller statsvitenskap vil du kunne fortsette på en mastergrad. 90 studiepoeng i engelsk, fransk eller tysk gir muligheter for masterstudier i språk. 90 studiepoeng i statsvitenskap gir adgang til flere masterstudier i samfunnvitenskap.

Yrkesmuligheter

Kombinasjonen av statsvitenskap og fremmedspråk kan være begynnelsen på en karriere innen internasjonal virksomhet og offentlig forvaltning. Studiet gir deg kompetanse til å løse oppgaver som krever samfunns-, språk- og kulturkunnskaper. 

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 474
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Siv Skaarer

Siv Skaarer

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Siv.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet