Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Generelt om studiet

Er du interessert i å lære hvordan du kan styre verdiskapingen i en bedrift med lønnsomhet og god trivsel for de ansatte? Eller kanskje du senere vil arbeide med økonomistyring i en kommune, og forstå hvordan økonomien i sin helhet fungerer og påvirker din hverdag? Da vil en fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon være en solid yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker en karriere innenfor økonomi og ledelse.

Hva lærer du?

De første to årene får du undervisning i grunnleggende fag som bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring og foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskap, samfunnsøkonomi, samt finansiering og investering. Det siste året spisser du kompetansen din innenfor et av fagområdene som tilbys i studiets profileringer. Ved å velge profilering regnskapsfører kan du etter godkjent arbeidserfaring søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Det siste året passer også godt for utveksling til en av høgskolens partnerinstitusjoner.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former med felles forelesninger, oppgaveløsninger, gruppearbeid og seminarundervisning, delvis med prosjektarbeid i mindre grupper og individuell oppfølging av studentene. Det kan bli stilt krav til frammøte i deler av undervisningen.

Matematikk

Matematikk er et viktig emne i studiets første semester og det anbefales at du har god tallforståelse og kompetanse i matematikk som tilsvarer S1+S2 eller R1+R2 fra videregående skole.

Forkurs i matematikk for økonomistudenter

Det arrangeres forkurs i matematikk for økonomistudenter, normalt uken før semesterstart. Mer informasjon om oppstart og påmelding til forkurset i matematikk finner du på våre studiestartsider.

I forkurset gjennomgås de tre første kapitlene i boka "Matematikk for økonomifag" av Dag Einar Sommervoll, som benyttes i det obligatoriske emnet i første semester: SFB10711 Metodekurs 1: Grunnleggende matematikk og statistikk.

Vil du kjøpe kalkulator før du starter på forkurset finner du godkjente kalkulatorer her.

Forkurset anbefales sterkt for alle, men spesielt for deg med annen matematikk enn S1 + S2 eller R1 + R2 fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:36

Videre utdanning

Studiet er velegnet for deg som vil studere videre på masterutdanninger i økonomi og administrasjon ved andre utdanningsinstitusjoner. Med tre års yrkeserfaring kvalifiserer du til å søke Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Øsfold.

Yrkesmuligheter

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til en rekke stillinger innen det private næringslivet, men også i offentlig forvaltning og i organisasjonslivet forøvrig. Du vil kunne jobbe som økonomikonsulent, rådgiver i bank, forsikringsrådgiver, regnskapsfører og andre stillinger der det kreves kompetanse i økonomi.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 035
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Karin Helene Anker Rasch

Karin Helene Anker Rasch

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Karin Helene.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet