Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Hvordan kan vi utnytte ny teknologi til å hjelpe pasienter og brukere med pleie- og omsorgsbehov? Hvordan kan dette bidra til bedre løsninger for alle som jobber med pleie og omsorg?

Det er i utgangspunktet to verdener som forenes i dette tverrfaglige studiet. Menneskelig varme, omsorg og empati møter og gir liv til kald teknologi. Studiet, som er det eneste i sitt slag i Norge, videreutdanner fagfolk innen pleie og omsorg. Studentene lærer hvordan de kan bruke både ny og eksisterende teknologi i arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelse. Du lærer hvordan brukerne kan bidra som en ressurs i å utvikle nye løsninger, og hvordan du skal ta i bruk disse løsningene i din organisasjon.

Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Sist oppdatert: 17.12.2014 13:30

Yrkesmuligheter

Vi står overfor en demografisk endring innenfor helse- og omsorgssektoren i Norge, og velferdsteknologi blir viktig for å takle virkningene av den. Med denne kompetansen bidrar du til å gi pasienter og pleietrengende bedre muligheter i hverdagen. Folk med denne spesialiseringen vil også være med å utvikle fremtidens velferdsløsninger og bidra til offentlig innovasjon.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Irene Haugland Sørsdahl

Irene Haugland Sørsdahl

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Irene Haugland.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet