Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp)

Generelt om studiet

Ønsker du å lære mer om endrings- og utviklingsarbeid og kollektive læringsprosesser innen fagområdet kommunikasjon, tekst og språk i barnehagens pedagogiske virksomhet? Da kan dette studiet være noe for deg. Studiet består av to emner: Pedagogisk dokumentasjon (15 studiepoeng) og Pedagogisk arbeid med språk (15 studiepoeng).

Arbeidsformene er i stor grad undersøkende og problembaserte, der interaksjon med lærere og studenter står sentralt. Studiet kombinerer ulike læringsarenaer; samlinger ved høgskolen, veiledede nettverksgrupper og praktisk utviklingsarbeid i pedagogiske virksomheter.

Videreutdanningen er organisert med fire samlinger i semesteret og med en veiledning i nettverksgrupper mellom hver samling. Samlingene går over to dager og foregår ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden. Mellom samlingene ved høgskolen vil kommunikasjon med studentene både av faglig og administrativ art foregå via studiets hjemmeside og Fronter. Studentene må derfor ha tilgang til PC (evt. bruke HiØs datamuligheter på studiestedet).

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng, der det inngår minst 80 studiepoeng i pedagogiske/spesialpedagogiske/flerkulturelle emner

eller

3) Fullført og bestått de første tre årene av grunnskolelærer- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng.

Sist oppdatert: 23.09.2014 08:22

Videre utdanning

Deler av studiet kan søkes innpasset i Masterstudium i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold, med forbehold om oppstart av masterstudiet

Yrkesmuligheter

Studiet egner seg for profesjonsutøvere som skal være pådrivere og støttespillere i arbeidet med utviklingsarbeid i pedagogiske virksomheter.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Tlf
69215000 - Spør etter studieveileder for studiet.
E-post - Velg passende studiested/enhet

Søk studiet

Ikke opptak i år