Bachelorstudium i bioingeniørfag

Generelt om studiet

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Være med å finne resultater som kan gi grunnlag for å stille pasienters diagnose? Kontrollere effekten av ulike behandlinger? Da kan bioingeniøryrket være noe for deg.

Laboratoriearbeid er sentralt i hele studieprogrammet. Ved Høgskolen i Øsfold får du ekstern praksis gjennom samtlige tre år.

Studiet inneholder realfaglige emner og humanbiologi, laboratoriemedisin og -teknologi samt etikk og kommunikasjon. Undervisningsformene varierer, men det er lagt vekt på at studentene er aktive i undervisningen og jobber med reelle problemstillinger som integrerer teori og praksis.
Du kan gjennomføre praksis og bacheloroppgaven i 6. semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • matematikk R1 eller (S1+S2) og
  • fysikk (FYS1), eller
  • kjemi (KJE1) eller
  • biologi (BIO1)
Sist oppdatert: 12.12.2017 14:34

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for mastergradsstudier ved flere institusjoner i inn- og utland.

Yrkesmuligheter

Behovet for bioingeniører ved sykehuslaboratoriene er stort. Med medisinskfaglig og teknologisk bakgrunn er bioingeniører også svært ettertraktet innen laboratorier tilknyttet veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, forskningslaboratorier og industri.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 702
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Elin Gunby Kristensen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elin Gunby.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet