Bachelorstudium i barnevern

Generelt om studiet

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig? Ønsker du å jobbe for å sikre og forbedre deres levekår? Oppveksten er en sårbar periode, spesielt for barn og unge som ikke får den omsorgen de trenger. Samfunnet har behov for trygge og reflekterte barnevernspedagoger som kan arbeide forebyggende og som har kunnskap om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling.

Som student på barnevernsstudiet ved Høgskolen i Østfold får du praktisk kompetanse i å snakke med barn og voksne på en god måte. I bachelorstudiet i barnevern tilbyr vi deg praksisplass i The Nightingale Mentoring Network, hvor du vil gå inn som mentor for et barn mellom 8 til 12 år.
Prosjekt Nattergalen har blitt en godt integrert del av studieprogrammet og ble i 2014 tildelt Utdanningskvalitetsprisen ved Høgskolen i Østfold.  

Studiet legger stor vekt på aktivitetsfag som musikk, friluftsliv og drama – virkemidler som har vist seg å være gode innfallsvinkler til kommunikasjon med barn. Du vil også studere temaer innen sosialpedagogikk, pedagogikk, psykologi, helsefag, juss og samfunnsvitenskap.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:32

Videre utdanning

Etter bestått bachelorgrad i barnevern, finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved Høgskolen i Østfold. Vi kan tilby Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis, Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester,  Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid og Masterstudium i organisasjon og ledelse.
For enkelte av våre masterstudier er det i tillegg krav om relevant yrkeserfaring.

Yrkesmuligheter

Som barnevernspedagog kan du arbeide innen kommunalt og statlig barnevern, i barne- og ungdomspsykiatrien, i barnehager og skoler, i utekontakten, rusomsorgen og voksenpsykiatrien.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 070
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Solveig Berge

Solveig Berge

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Solveig.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet