Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid

Generelt om studiet

Har du en yrkesfagutdanning fra før? Går du med en lærerspire i magen? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen innefor ditt fagområde.

I PPU-Y lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet. Som en integrert del av studiet vil du få 60 dagers praksis gjennom utplassering på en skole eller opplæringsinstitusjon som høgskolen har avtale med.

Yrkesdidaktikk
For kullet 2018-2020 kan du ta PPU for yrkesfag med bakgrunn i disse fagene:

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.
Se også oversikt over fagkrav til de forskjellige didaktikkemnene.

Undervisning og praksis
PPU for yrkesfag går over to år og har samlingsbasert undervisning. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning på dagtid. Hver samling går over fire dager- (med forbehold om endringer). Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case og selvstudier.
Praksis er fordelt over to lengre hovedperioder på fem uker hver. I tillegg kommer 10 dagers praksis i ungdomsskole.
Er du ansatt i en undervisningsstilling innenfor ditt programområde mens du tar PPU for yrkesfag, kan du søke om å få gjennomføre 1. hovedperiode av praksis på skolen du er ansatt ved. Søknaden innvilges under forutsetning av at praksis på eget arbeidsted tilfredsstiller høgskolens krav til praksis. Den resterende praksisen må tas på en annen skole du ikke har tilsettingsforhold til innenfor ditt programområde.

Er du ingeniør og vurderer å søke opptak på PPU-Y? Vær oppmerksom på Lånekassens ordning for ettergivelse av gjeld for ingeniører som tar PPU.

 Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Fag-/svennebrev eller annen treårig yrkesutdanning på videregående nivå,
og generell studiekompetanse,
og minimum 2 års yrkesteoretisk utdanning på høyere nivå eller godkjent fagskole,
og minimum 4 års relevant arbeidserfaring.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng i en profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning,
og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Sist oppdatert: 20.12.2017 08:29

Videre utdanning

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Yrkesmuligheter

Avhengig av din fag- og yrkesbakgrunn vil PPU for yrkesfag kvalifisere deg til å jobbe som lærer på ungdomstrinnet eller på videregående nivå. Noen vil også kunne undervise på høyere nivå, avhengig av nivå og fagsammensetning i den faglige utdanningen.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Deltid, 2 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1923
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Anne-Marit Brække

Anne-Marit Brække

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Anne-Marit.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet