Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Hvordan opplevde du starten på yrkeskarrieren din? Vil du selv være med å bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig solid og trygg start på arbeidsplassen din?

Pedagogisk veiledning er et meget populært studium og har en lang historie ved Høgskolen i Østfold. Studiet er rettet mot pedagoger som skal være veileder for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, eller veileder for studenter i lærerutdanningene. I studiet tilbys et eget emne skreddersydd for pedagoger som ønsker å være veileder for studenter i Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Kompetanse i veiledning vil også være nyttig i mange andre sammenhenger.

Undervisningen gjennomføres over tre samlinger á to dager hvert semester og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og veiledningsøvelser. I tiden mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier, i basisgrupper og med veiledning på egen arbeidsplass.

Du kan lese mer om veiledningstiltaket for nyutdannede hos Norsk Nettverk: Veiledning for nyutdannede lærere.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 10% stilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:33

Yrkesmuligheter

Kunnskapsdepartementet anbefaler at erfarne barnehagelærere og lærere som skal veilede nyutdannede har kompetanse tilsvarende 30 studiepoeng i veiledning. Du vil også være kvalifisert veileder for andre grupper i andre sammenhenger. Veiledning er en fruktbar tilnærming til individuelle og kollektive læringsprosesser for studenter i lærerutdanning og medarbeidere i barnehager og skoler.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1979
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Anne-Marit Brække

Anne-Marit Brække

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Anne-Marit.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet