Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Har du etter noen år i arbeidslivet, eller gjennom utdanningen du akkurat har tatt, fått lyst på mer kunnskap innen området spesialpedagogikk, vil dette masterstudiet være noe for deg. Her går vi nærmere inn på hvordan vi kan forebygge og avhjelpe vansker og barrierer for læring og utvikling på områdene språk, lesing og skriving og når det gjelder sosiale og emosjonelle vansker. Studiet gir etterspurt kompetanse i arbeidet for en inkluderende skole og barnehage.

Tilbudet er samlingsbasert, og er et deltidsstudium over fire år. Det vil være fire samlinger hvert semester, med undervisning onsdag, torsdag og fredag (med forbehold om endringer). Hvilke uker som blir samlingsuker blir publisert i god tid før studiestart.

I dette studiet vil du også knytte teori til praksis, ved at du også får mulighet til å bruke praksisfeltet som læringsarena.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis/feltarbeid. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg minimum 80 studiepoeng innenfor pedagogiske/spesialpedagogiske emner.

eller

2) Bestått de første tre årene av fireårig grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

eller

3) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

4) Bachelor i barnevern, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:13

Videre utdanning

En mastergrad er en forutsetning for videre forskerstudier. Etter endt utdanning kan du videreutvikle faget innen ph.d-studier og således bidra til en utvikling av fagområdet. Studiet kvalifiserer for opptak til phd-studier i spesialpedagogikk.

Yrkesmuligheter

Studiet har en tydelig profil mot yrkeslivet. Det kvalifiserer for arbeid der spesialpedagogisk kunnskap etterspørres, f.eks. som spesialpedagog i barnehage og skole, i pedagogisk-psykologisk tjeneste eller arbeid i barnehage- og skoleadministrasjon.

Fagmiljø

https://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-spesialpedagogikk

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Deltid, 4 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1906
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Anne-Marit Brække

Anne-Marit Brække

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Anne-Marit.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet