Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Dette er en spesialistutdanning som dessverre har vist seg å være mer og mer nødvendig blant fagpersoner som arbeider med barn og unge. Samtidig som den gjennom sin eksistens peker på en ubehagelig og trist side ved samfunnet vårt; barn blir utsatt for seksuelle overgrep og trenger kompetente voksne til støtte, veiledning og rehabilitering etter krenkelsen.
Dette studieprogrammet gir deg innsikt i mye av den nye teorien og forskningen som foreligger vedrørende incest og seksuelle overgrep mot barn.

Undervisningen er organisert med fire samlinger på to til tre dager hvert semester og er bygget opp rundt to emner. Det første emnet omhandler ny teori og forskning knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Det andre emnet omfatter tiltak rettet mot incest og seksuelle overgrep mot barn på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Her vil behandlingstiltak og forebyggende arbeid stå sentralt. Det legges stor vekt på å forene teori og praksis. Teorien du skal gjennomgå i det første emnet skal du anvende på praksisfeltet i det andre emnet.
Studiet vil også inkludere bruk av digitale forelesninger og andre former for digitale verktøy mellom samlingen.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:21

Videre utdanning

Fullført videreutdanning gir godt grunnlag for masterstudier. Høgskolen i Østfold har blant annet Masterstudier i psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig yrkespraksis (ikke opptak 2016), Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren og Masterstudium i organisasjon og ledelse.

Yrkesmuligheter

Studiet er egnet for alle som kommer i kontakt med seksuelt misbrukte barn innen ulike deler i helse- og sosialsektoren. Det er også høyst relevant for politifolk, advokater, jurister, lærere/førskolelærere, sexologer, terapeuter og personer som jobber med barn i frivillige organisasjoner.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1935
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Cecilie Klaunes Nielsen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Cecilie Klaunes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet