Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i grunnskolen? Ønsker du å videreutvikle din kompetanse i det engelske språket? Engelsk for lærere 1 er et nettbasert studium som kan tas der du bor. Studiet er et deltidsstudium over ett år og undervisningen foregår på kveldstid ved hjelp av IT-verktøy. Det gjennomføres 1-2 undervisningssamlinger i Halden hvert semester for de som har anledning til å komme dit.

Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Studiet har to emner: Språk og kommunikasjon for lærere og Kulturstudier I for lærere (Amerikanske tekster og kultur). Grunnleggende ferdigheter i muntlig og skriftlig blir spesielt vektlagt.

Studiet inneholder fagdidaktikk for undervisning i grunnskolens trinn 1-7 og 5-10.

Opptakskrav

Bestått grunnskole- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Sist oppdatert: 18.12.2015 07:52

Videre utdanning

Engelsk for lærere 1 sammen med Engelsk for lærere 2 gir undervisningskompetanse i faget på ungdomstrinnet i grunnskolen. Ønsker du å undervise i engelsk i videregående skole, bør du ha mer enn Engelsk for lærere 1 og 2, for eksempel Engelsk påbyggingsstudium.

Engelsk for lærere 1 sammen med Engelsk for lærere 2 og en lærerutdanning gir mulighet til å søke opptak til Masterstudiet i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Yrkesmuligheter

Dette er en videreutdanning til en lærerutdanning, og gir deg nye muligheter innenfor ditt yrke som lærer. 30 studiepoeng i engelsk og en lærerutdanning gir formell undervisningskompetanse for 1.-7. trinn. Engelsk for lærere 1 (5-10) sammen med Engelsk for lærere 2 (5-10) og en lærerutdanning kvalifiserer til undervisning på ungdomstrinnet.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Engelsk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 1991
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet