Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Generelt om studiet

Samfunnet og helsevesenet har behov for spesialister med kunnskap og forståelse for pasienter som trenger akutt behandling for sykdommer eller skader, og som har kompetanse i nye behandlingsmetoder som den medisinske og tekniske utviklingen har båret frem. Er du en offentlig godkjent sykepleier med minst to års yrkeserfaring er du kvalifisert for opptak på dette studiet.

Videreutdanning i akuttsykepleie er en spesialistutdanning, og ett av få lignende studietilbud i Norge. Studiet gir deg en sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i akuttsykepleie som fag og yrkesutøvelse.

Undervisningen gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. 50 prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis på flere av akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,
og minimum to års somatisk arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:42

Videre utdanning

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å arbeide med akutt og kritisk syke. Som akuttsykepleier vil du kunne jobbe ved akuttmottak, AMK-sentraler, legevakten, ambulansetjenesten, og hos humanitære organisasjoner i katastrofe- og krigsrammede områder.

Studieinfo

Studiepoeng
90 studiepoeng
Varighet
Heltid, 1,5 år
Semesterstart
Høst 2019
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1939
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Elin Gunby Kristensen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elin Gunby.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet