Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du en offentlig godkjent sykepleier med minst to års yrkeserfaring? Da er du kvalifisert for opptak på denne spesialistutdanningen i intensivsykepleie. Du får kompetanse i å utøve profesjonell spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, og ferdigheter i å handle raskt og riktig ut fra en faglig vurdering av pasientens situasjon. Du vil også få innsikt i nye behandlingsmetoder som den medisinske og tekniske utviklingen har båret frem.

Videreutdanning i intensivsykepleie gir deg en sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i intensivsykepleie som fag og yrkesutøvelse.

Undervisningen gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. 50 prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis ved intensivavdelinger som tilbyr respiratorbehandling, samt overvåkingsavdelinger, hjerteovervåkning og postoperative avdelinger.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,
og minimum to års somatisk arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:42

Videre utdanning

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å jobbe ved intensivenheter. Du får også kompetanse til å arbeide med akutt og kritisk syke pasienter ved medisinske og kirurgiske overvåkingsenheter, i akuttmottak, nyfødtintensiv- og barneintensivenheter, og hos humanitære organisasjoner i katastrofe- og krigsrammede områder.

Studieinfo

Studiepoeng
90
Varighet
Heltid, 1,5 år
Semesterstart
Høst 2019
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1936
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Elin Gunby Kristensen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elin Gunby.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet