Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du mer kunnskap om pedagogisk arbeid med barn under tre år? Vil du vite mer om nyere pedagogisk småbarnsforskning? Har du lyst til å bidra til at din arbeidsplass blir en arena der barn og voksne sammen kan utforske, forundres og forundre? Da er Masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap noe for deg. Sammen med et sterkt fagmiljø, får du mulighet til å være med å utfordre allerede eksisterende forskning, og å bidra i feltets kunnskapsproduksjon. Det er stor etterspørsel etter kompetanse om pedagogisk arbeid med, og blant, 0-3 åringer. Masterstudiet er det eneste i Norge med fokus på småbarnspedagogisk arbeid.

Tilbudet er et deltidsstudium over fire år og er samlingsbasert. Det er fire samlinger i semesteret, og hver samling er på tre dager.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

2) Bachelor i barnevern, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum 30 studiepoeng innenfor fagområdet barnehagepedagogikk.

eller

3) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg minimum 80 studiepoeng i pedagogiske emner,
og inkludert eller i tillegg minimum 30 studiepoeng innenfor fagområdet barnehagepedagogikk.

Pedagogiske emner omfatter fag som pedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagepedagogikk, pedagogisk arbeid i småskolen og tilsvarende fag etter vurdering.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:13

Videre utdanning

Studiet kan danne grunnlag for søknad om opptak til relaterte doktorgradsstudier/forskerskoler, f.eks. ph.d. i tverrfaglig barneforskning ved Norsk senter for barneforskning/NTNU, ph.d. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, ph.d.-studiene innenfor utdanningsvitenskap og profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt ph.d. i barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Lillehammer.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer fortrinnsvis for ulike typer av arbeid i private og offentlige organisasjoner og sektorer som arbeider med pedagogiske tilbud for de yngste barna (0-3 år). Det kvalifiserer for arbeid i undervisning, offentlig forvaltning, medie- og organisasjonsvirksomhet og innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.

Fagmiljø

http://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-barnehagepedagogikk-og-smabarnsvitenskap

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Deltid, 4 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1926
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Terese Engedahl

Terese Engedahl

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Terese.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet