Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Information about the MA-programme in English

Dette er Skandinavias første studietilbud innen fagområdet scenografi på masternivå. Mastergradstudiet i scenografi fokuserer på fordypning innenfor en bredere forståelse av scenografi og bidrar til å definere rom i en performativ sammenheng. Studiet fokuserer på studentenes utvikling av egne kunstneriske uttrykksformer og arbeidsmetoder best egnet for et spesifikt prosjekt eller kontekst.

Studiet har samarbeidsavtaler med eksterne institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Studiet vil også rekruttere fra en rekke områder innen scenekunst, i tillegg til arkitektur og billedkunst.

I forbindelse med opptaket vil det bli gjennomført opptaksprøver ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad. 

Du kan lese mer om masterstudiet på Akademiets nettsider www.hiof.no/nta

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor scenografi, arkitektur, visuell kunst, scenekunst eller annen relevant kunstfaglig utdanning.
Søkere som ikke har en bachelorgrad i scenografi eller arkitektur, må dokumentere sine ferdigheter og evner til presis teknisk og kunstnerisk formidling via tegninger, modeller, foto eller andre media.

For alle søkere skal søknaden utformes på engelsk og inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse for Masteroppgave-Produksjon:
  • En 1-2-siders oversikt over et bestemt tema knyttet til scenografi som søkeren ønsker å undersøke og utforske kunstnerisk i MA-studiene. Bortsett fra teksten kan oversikten inkludere 2 sider med annet materiale som skisser, fotografi, litteratur eller video, lydfiler med maks 5 minutters lengde som illustrasjon av emnet.
  • Skal inneholde beskrivelse av Masteroppgave-Produksjons mål og problemstilling.
  • Søkerens motivasjon for å gjennomføre prosjektet/produksjonen og dets samfunnsrelevans.
 • Referanser til tre kunstproduksjoner eller utstillinger som refleksjon over
  Masteroppgave-Produksjon kontekst innen fagfeltet
 • Dokumentasjon av relevant kunstnerisk arbeid (Portfolio).
  Format: Maksimum 15 A4 sider, med fokus på siste fem år
 • CV
Sist oppdatert: 20.12.2017 08:38

Videre utdanning

Studiet vil danne grunnlag for søknad om opptak til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante kunstneriske phd-programmer samt videre utdanning i kunstfeltet.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for yrkesutøvelse som scenograf på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor et vidt spekter av scenekunst av tverrfaglig og eksperimentell art, innen utstillings- og museumsdesign, innen arkitektur og kunst i offentlige rom, film-/videoproduksjon og ulike utstillingsrom i urbane miljøer og naturlandskap. Masterstudiet i scenografi utdanner scenografer som kan arbeide selvstendig og i kollektive skapende prosesser.

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
2 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Engelsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 2010
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. januar
Ordinær søknadsfrist
1.mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ann-Kristin Johansen-SSAF

Ann-Kristin Johansen-SSAF

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ann-Kristin.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet