Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS

Generelt om studiet

Vil du være med å bygge fremtiden? Som ingeniør har du mulighet til å sette synlige avtrykk som berører tusenvis av mennesker. Bygninger, broer, veier, renseanlegg og større konstruksjoner som bygges er stort sett planlagt og formet av byggingeniører, IT-verktøy og moderne miljøteknologi.

TRESS er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med generell studiekompetanse/ realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Som student gjennom TRESS begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du på bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag første studieår.

Bachelorstudiet i ingeniørfag har svært tett kontakt med det lokale næringslivet. Gjennom våre egne forelesere, gjesteforelesninger, befaringer og bacheloroppgaver vil du bli oppdatert på hva næringslivet ønsker seg av nyutdannede byggingeniører.

Plusshus: 

Velger du bachelorstudium ved HiØ vil du kunne spesialisere deg underveis i studiet, og tilpasse utdanningen din ut fra interesser og karriereønsker. Første og andre studieår studerer du realfag som matematikk, fysikk og kjemi, og bygningstekniske fag som gir deg kompetanse i å planlegge og beregne konstruksjoner. Tredje studieår lærer du om prosjektledelse og prosjektstyring, og fordyper deg i utvalgte emner som veiplanlegging, vann- og miljøteknikk, betongmaterialer, konstruksjon eller bygningsfysikk. Studiet avsluttes med en praktisk og teoretisk bacheloroppgave.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 19.12.2016 09:35

Videre utdanning

Fullført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag gir muligheter for videre masterstudier i inn- og utland. Enkelte studiesteder kan imidlertid ha egne opptakskrav.  

Yrkesmuligheter

Som ferdigutdannet byggingeniør har du svært gode jobbmuligheter. Du kan få jobb i store internasjonale selskaper, entreprenørfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer, offshoreindustrien eller i Statens vegvesen og annen offentlig virksomhet.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år + sommerkurs
Semesterstart
Juni 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1003
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Beate Aksnes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet