Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS

Generelt om studiet

Er du opptatt av hvordan vi skal kunne sikre fremtiden vår gjennom rent drikkevann, sikker mat, nye medisiner og en bærekraftige energiløsninger i moderne prosessindustri?
Da er kjemistudiet vårt noe for deg!

Kjemifaget er læren om hvordan stoffer er bygd opp og hvordan de reagerer. Kjemiske prosesser er i dag en viktig del av produksjonen i en rekke industrier. I tillegg til å sikre kvaliteten av produkter gjennom kontroll og analyser, vil planlegging av selve produksjonsprosessen være en del av arbeidshverdagen til mange kjemiingeniører.

TRESS er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med generell studiekompetanse/ realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Som student gjennom TRESS begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag første studieår.

Gjennom kjemistudiet ved HiØ fokuserer vi på både på prosesskjemi og analytisk kjemi rettet mot industri og næringsliv. I prosesskjemi lærer du om ulike kjemiske teknikker og prosesstrinn, materialer, regulering og styring, og energiutnyttelse. Du får kompetanse i å utvikle bedre produkter og prosesser gjennom å analysere og kontrollere et produkt helt frem til det ferdigstilles.
I analytisk kjemi får du kunnskap om ulike metoder både for rutineanalyser av kjente stoffer, og hvordan vi kan identifisere forbindelser innen forskning og utvikling.

Vi tilbyr deg et godt studiemiljø, med god kontakt mellom lærere og studenter. Mye av tiden vil du tilbringe med oppgaver og spennende eksperimenter på laboratoriet. Den tette dialogen vi har med næringslivet i regionen sikrer at du får ta del i spennende og lærerike samarbeidsprosjekter i industrien.

Studiet gir deg kompetanse i realfag og kjemifag, og ut fra interesser og karriereønske kan du spesialisere deg underveis. Den avsluttende bacheloroppgaven gjøres i samarbeid med industri og næringsliv og åpner for spennende jobber eller videre masterstudier.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:35

Videre utdanning

Bestått bachelorgrad i ingeniørfag gir grunnlag for videre mastergradsstudier i inn- og utland. Hvilke masterutdanninger du kan søke avhenger av valgt studieretning i bachelorstudiet.

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i kjemi er yrkesmulighetene mange. En fordypning i prosesskjemi, energi og materialer gir grunnlag for arbeid innen olje- og energi, næringsmiddel-, farmasøytisk- eller kjemisk industri. En fordypning i mikrobiologi og biokjemi gir deg en mer laboratorieorientert utdannelse, som kvalifiserer til arbeid innen analyse, kvalitetskontroll, utvikling og forskning. Du kan også jobbe med salg av kjemisk utstyr og analyseinstrumenter, undervisning og miljørelatert arbeid.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år + sommerkurs
Semesterstart
Ikke opptak 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1009
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Beate Aksnes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet