Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk sammensetting. Organisasjoner preges av komplekse endringsprosesser hvor behovet for kompetanse er stadig økende. Å skape miljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg er ettertraktet i arbeidslivet. Temaer som motivasjon, stress, arbeidsmiljø og mangfold utgjør derfor en sentral del av studiet. Organisasjonspsykologi kombinerer teori med praktiske eksempler og medvirker til at du som student blir i stand til å reflektere og analysere oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. Studiet vil styrke din generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Dette innebærer at eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass, integreres i studiet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, diskusjoner og individuelt arbeid.

Organisasjonspsykologi organiseres med undervisning på kveldstid, samt enkelte lørdager, over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Dette er et betalingsstudium. Se priser under "Mer info. om studiet finnes her"

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Sist oppdatert: 05.03.2018 07:57

Videre utdanning

Studiet er et selvstendig studium, men passer godt sammen med studiet Personaladministrasjon og personalledelse (15 stp)

Yrkesmuligheter

Alle virksomheter er i behov av ansatte med kompetanse innen organisasjonsfaget. Organisasjonspsykologi passer deg som ønsker å jobbe innen ledelse og HR- funksjoner.

Studieinfo

Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studieavgift
NOK 20 900
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her