Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du flink til å se enkeltmennesker og deres behov? Spesialpedagogikk 1 er studiet for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om barn og unges ulike forutsetninger, samt nyttig innsikt i forhold som skaper og motvirker funksjonshemminger. Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i barnehage, skole og institusjoner med fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Undervisningen skal fremme de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som det spesialpedagogiske arbeidet krever. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, arbeid i basisgrupper, ekskursjoner og individuelt studiearbeid.

Du møter gode forelesere med solid erfaring fra fagfeltet. Undervisningen foregår på kveldstid, én kveld i uken over to semestre. I tillegg deltar du i en basisgruppe som arbeider med en gruppeartikkel og en prosjektoppgave.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og bestått minimum 30 studiepoeng i pedagogiske emner.

Sist oppdatert: 29.11.2017 09:37

Videre utdanning

Spesialpedagogikk 1 kan inngå som del av en bachelorgrad, eller som et tillegg til lærerutdanning. Ønsker du ytterligere kompetanse innen tilpasset opplæring kan du søke videre på Spesialpedagogikk 2 i samarbeid med Folkeuniversitetet Drammen (Drammen, Buskerud).

Yrkesmuligheter

Teoretisk og praktisk kunnskap om opplæring og individuell tilrettelegging for mennesker med særskilte behov er etterspurt innenfor mange sektorer hvor læring og utvikling er en sentral del av virksomheten. Studiet er særlig relevant for førskolelærere, allmennlærere og fag- og yrkeslærere som tar sikte på arbeid med barn og unge med særskilte behov. Spesialpedagogisk kompetanse egner seg også for vernepleiere, sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studieavgift
NOK 30 900
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
15.mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ahmet Emini

Ahmet Emini

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ahmet.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her