Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Alle handlinger har en konsekvens eller følge. Dette ligger til grunn for den pedagogiske retningen studiet bygger på. Å forbedre elevenes læreevne innebærer at du som pedagog må se helheten og angripe utfordringer fra flere vinkler. Konsekvenspedagogikk 1 vektlegger elevenes sosiale læring like mye som den faglige. Å bevisstgjøre barn og unge på at de har flere valgmuligheter som leder til ulike konsekvenser er et viktig pedagogisk verktøy som utgjør en sentral del av studiet.

Studiet er unikt i nordisk sammenheng og åpent for deltakere fra hele Norden. Studentenes ulike fag- og yrkesbakgrunn gir gode erfaringsutvekslinger og refleksjoner underveis i studiet.

Konsekvenspedagogikk 1 er et deltidsstudium som strekker seg over to semestre med to helgesamlinger per semester. Som student må du regne med individuelt arbeid mellom fellessamlingene. To helgesamlinger per semester gjør det mulig å kombinere jobb og studier.

Obligatorisk praksis på til sammen én arbeidsuke skal gjennomføres ved en virksomhet som benytter konsekvenspedagogikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 29.11.2017 11:11

Videre utdanning

Ønsker du å studere videre kan du fortsette på Konsekvenspedagogikk 2. Studiet kan også inngå som del av en bachelorgrad, eller som et tillegg til lærerutdanning.

Yrkesmuligheter

Utdanningen passer for arbeid i grunnskolen og den videregående skolen, men gir også egnet bakgrunn for arbeid i institusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og forebyggende tiltak.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studieavgift
NOK 31 900
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ahmet Emini

Ahmet Emini

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ahmet.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her