Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på skolen eller på jobben? Hvordan lykkes med å skape et godt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap? Studiet Pedagogikk - grunnleggende enhet, gir et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan mennesker utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn de vokser opp i. Dette er viktig både i organisasjoner, i det flerkulturelle samfunnet og i utdanningssystemet. Studiet kombinerer kunnskap fra pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk.

Du får kunnskap om skolen som organisasjon og hvordan varierte arbeidsmåter og sosiale forhold er med på å påvirke hvordan du lærer. Som student får du ta del i høgskolens gode pedagogiske miljø. Du får tett oppfølging av dyktige faglærere med solid erfaring fra fagfeltet.

Undervisning foregår på kveldstid, én kveld i uken, samt et par lørdager. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 29.11.2017 09:36

Videre utdanning

Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på studier som for eksempel Spesialpedagogikk 1 og Konsekvenspedagogikk 1

Yrkesmuligheter

Studiet vil komme til nytte for deg som er opptatt av å forstå individer og pedagogiske institusjoners læring og utvikling. Det gir deg en god bakgrunn for å arbeide som for eks. assistent i skole, SFO eller barnehage.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studieavgift
NOK 30 900
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ahmet Emini

Ahmet Emini

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ahmet.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her