Tysk, påbyggingsstudium

Generelt om studiet

Påbyggingsstudium i tysk er en videreutdanning i tysk språk og kultur for deg som har årsstudium i tysk eller tilsvarende utdanning. Det er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Det kan også gjennomføres som deltidsstudium over to semestre. 

Studiet egner seg for deg som vil videreutvikle dine ferdigheter i tysk muntlig og skriftlig, og utdype kunnskapene om språk, litteratur og kultur i tysktalende land. All undervisning foregår på tysk og studiet er en av valgmulighetene i bachelorstudium i samfunnsfag, språk og kultur som tilbys ved høgskolen.

Undervisningstilbudet høsten 2018:
1: Språk i kontrast (10 studiepoeng): Synkron nettundervisning (Adobe), 3-4 ganger i løpet av semesteret; i tillegg kommer asynkrone aktiviteter og individuell veiledning.
2: Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film (10 studiepoeng): Synkron nettundervisning (Adobe), 6-8 ganger i løpet av semesteret, i tillegg kommer asynkrone aktiviteter og individuell veiledning. Etter nærmere avtale med studentene arrangeres en workshop på campus Halden.
3: Semesteroppgave (10 studiepoeng). Fordypning i tema fra språk/litteratur/kultur: Individuelt arbeid med veiledning, presentasjoner og diskusjoner underveis i smågrupper.

Undervisningstilbudet våren 2019:
1: Språk, språkundervisning og IKT (20 studiepoeng): Asynkrone aktiviteter og individuell veiledning. Etter nærmere avtale med studentene arrangeres workshops på campus Halden og/eller i Adobe.

Oversikt over hvilke datoer det er nettundervisning foreligger ved semesterstart. Studentene må selv kjøpe pensum, men alt annet materiale (for eksempel PowerPoint-presentasjoner, støtteark, oppgaver) er digital tilgjengelig. Vi anbefaler at studentene deltar på undervisningen, men den er ikke obligatorisk.

Opptakskrav

Bestått årsstudium i tysk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:18

Videre utdanning

Studiet kan inngå i en bachelor, for eksempel Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur, som tilbys ved Høgskolen i Østfold. Har du en bachelorgrad med 90 studiepoeng i tysk (årsstudium og påbygging) eller godkjent lærerutdanning og minimum 60 studiepoeng i tysk, er du kvalifisert til å søke opptak til Masterstudium i fremmedspråk i skolen, deltid ved Høgskolen i Østfold.

Yrkesmuligheter

Tyskkunnskaper er svært viktig innenfor en rekke bransjer i eksport og turisme, ettersom Tyskland er vår største samarbeidspartner på disse feltene. Studiet er også svært relevant for andre yrker der språk- og kulturkunnskaper står sentralt. Sammen med godkjent lærerutdanning er du med dette studiet kvalifisert til å undervise i tysk på ungdoms-og videregående skole.

Studieinfo

Studiepoeng
30 - 70
Varighet
0,5 - 2 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Tysk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 1919
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet