Tysk, påbyggingsstudium

Generelt om studiet

Påbyggingsstudium i tysk er en videreutdanning i tysk språk og kultur for deg som har årsstudium i tysk eller tilsvarende utdanning. Det er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Det kan også gjennomføres som deltidsstudium over to semestre. 

Studiet egner seg for deg som vil videreutvikle dine ferdigheter i tysk muntlig og skriftlig, og utdype kunnskapene om språk, litteratur og kultur i tysktalende land. All undervisning foregår på tysk og studiet er en av valgmulighetene i bachelorstudium i samfunnsfag, språk og kultur som tilbys ved høgskolen.

Undervisningstilbudet i tysk påbygning høsten 2017:
1) 'Språk i kontrast': Synkron nettundervisning (Adobe), 3-4 ganger i løpet av semesteret; i tillegg kommer asynkrone aktiviteter og individuell veiledning.
2) 'Litteratur og kultur': Berlin: Synkron nettundervisning (Adobe), 6-8 ganger i løpet av semesteret. I tillegg tilbys - etter nærmere avtale med studentene - en-to workshops (dagsamling) på campus Halden i løpet av semesteret og individuell veiledning.

Oversikt over hvilke datoer det er nettundervisning foreligger ved semesterstart.
Materialet som brukes i nettundervisningen (f.eks. PowerPointPresentasjoner, støtteark, oppgaver) gjøres tilgjengelig for alle studenter i etterkant av undervisningen.
Vi anbefaler at studentene deltar på undervisningen, men den er ikke obligatorisk.

Opptakskrav

Bestått årsstudium i tysk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:40

Videre utdanning

Studiet kan inngå i en bachelor, for eksempel Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur, som tilbys ved Høgskolen i Østfold. Har du en bachelorgrad med 90 studiepoeng i tysk (årsstudium og påbygging) eller godkjent lærerutdanning og minimum 60 studiepoeng i tysk, er du kvalifisert til å søke opptak til Masterstudium i fremmedspråk i skolen, deltid, med en fordypning i tysk.

Yrkesmuligheter

Tyskkunnskaper er svært viktig innenfor en rekke bransjer i eksport og turisme, ettersom Tyskland er vår største samarbeidspartner på disse feltene. Studiet er også svært relevant for andre yrker der språk- og kulturkunnskaper står sentralt. Påbyggingsstudiet er velegnet for deg som vil undervise i tysk på ungdoms-og videregående skole.

Studieinfo

Studiepoeng
30 - 70
Varighet
0,5 - 2 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Tysk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 1919
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet