Bachelorstudium i sosialt arbeid

Generelt om studiet

Det er mange årsaker til at mennesker havner i problemer. Hvis du ønsker å hjelpe og veilede mennesker i en vanskelig livssituasjon må du evne å se helheten og angripe problemene fra flere vinkler. Bachelorstudiet i sosialt arbeid gir deg trening i å utøve endringsarbeid på mange arenaer, og henter derfor kunnskap fra mange fagområder.
Etter fullført utdanning får du tittelen sosionom.

En sosionom fungerer blant annet som et bindeledd mellom enkeltmennesker og de ulike hjelpetilbudene som samfunnet tilbyr. Som sosionom kartlegger du ressurser og behov, og bruker støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

I dette studieprogrammet legges det stor vekt på personlig utvikling og det fokuseres på dine verdinormer, holdninger, evne til innlevelse og samspill. Studiet er meget populært, og det er stor konkurranse om plassene. Du møter topp motiverte studenter i ulike undervisningsformer som forelesninger, seminargrupper, basisgrupper og praksis med individuell veiledning. Deler av studiet kan tas ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:32

Videre utdanning

Etter bestått bachelorgrad i sosialt arbeid, finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved Høgskolen i Østfold. Vi kan tilby Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis, Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester og Masterstudium i organisasjon og ledelse.

For enkelte av våre masterstudier er det i tillegg krav om relevant yrkeserfaring.

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i sosialt arbeid får du tittelen sosionom og kan jobbe innenfor et bredt spekter av velferdstjenestene som barnevernet, NAV, spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen. Sosionomer er etterspurte på arbeidsmarkedet og arbeider også innenfor offentlig administrasjon og planlegging, privat sektor og i internasjonalt arbeid.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 080
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Solveig Berge

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Solveig.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet