Kroppsøving og idrett, årsstudium

Generelt om studiet

Er du interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære? Ønsker du å lære barn og unge grunnleggende ferdigheter innen bevegelse og lek? Da er dette studiet for deg.

Studiet er variert med ulike undervisningsformer- og steder. Du lærer blant annet om kroppens oppbygging og funksjon, barns vekst og utvikling, trenings- og bevegelseslære og kombinerer det med praktisk instruksjon i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv. Du får en kombinasjon av teoretiske basisfag og praktisk-metodisk aktiviteter i et godt fagmiljø med tett oppfølging.

Studentene må være i alminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre studiet.

Kroppsøving og idrett

Årsstudiet i kroppsøving og idrett bygger på rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen for 5.- 10. trinn, og er et av våre mest populære studier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:38

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Studiet gir også grunnlag for videre utdanning innen faget ved Norges idrettshøgskole eller andre utdanningsinstitusjoner med denne fagkretsen.

Yrkesmuligheter

Som en del av eller som videreutdanning til en lærerutdanning gir dette studiet kompetanse til å undervise i kroppsøving i 5.-10. trinn i grunnskolen. Det gir også bakgrunn til trener- og lederoppgaver i frivillige lag og organisasjoner, arbeid som treningsveileder i helsestudio eller i annen privat eller offentlig virksomhet.

Ønsker du å undervise i kroppsøving i videregående skole, anbefaler vi at du tar minimum 90 studiepoeng i faget. 

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 649
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet