Kroppsøving og idrett, årsstudium

Generelt om studiet

Det er av stor betydning for folkehelsen at barn og unge lærer grunnleggende ferdigheter i bevegelse og lek, og utvikler et sunt og godt forhold til kroppen sin. For å lære dem det, er det viktig med godt skolerte fagfolk.

Studiet er variert med ulike undervisningsformer- og steder. Studentene må være i alminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre studiet. Du får en kombinasjon av teoretiske basisfag og praktisk-metodisk aktiviteter i et godt fagmiljø med tett oppfølging. Du lærer blant annet om kroppens oppbygging og funksjon, barns vekst og utvikling, trenings- og bevegelseslære og kombinerer det med praktisk instruksjon i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv.

Kroppsøving og idrett

Årsstudiet i kroppsøving og idrett bygger på rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen for 5.- 10. trinn, og er et av våre mest populære studier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:45

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-pedagogisk utdanning.

Vær oppmerksom på at det innføres mastergrad som opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning fra og med høsten 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Studiet gir også grunnlag for videre utdanning innen faget ved Høgskolen i Østfold (f.eks gjennom vårt påbygningsstudium i idrett), Norges idrettshøgskole eller andre utdanningsinstitusjoner med denne fagkretsen.

Yrkesmuligheter

Som en del av eller som videreutdanning til en lærerutdanning gir dette studiet kompetanse til å undervise i kroppsøving i 5.-10. trinn i grunnskolen. Det gir også bakgrunn til trener- og lederoppgaver i frivillige lag og organisasjoner, arbeid som treningsveileder i helsestudio eller i annen privat eller offentlig virksomhet.

Ønsker du å undervise i kroppsøving i videregående skole, anbefaler vi at du tar minimum 90 studiepoeng i faget. 

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 649
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet