Musikk, årsstudium

Generelt om studiet

For deg som brenner for musikk, og ønsker å undervise i faget, vil dette bli et år du vil huske lenge. Musikk har stor verdi for mennesker og samfunn. Det er både et kunstfag, et ferdighetsfag, et trivselsfag, et estetisk fag og et kunnskapsfag. Musikk har verdi både individuelt og for et sosialt fellesskap, og er en viktig del av vår kulturarv. Som verdensspråk krysser det landegrenser, og innenfor terapien har musikk en velkjent positiv effekt. Studier viser at barn som utøver musikk har lettere for å gjøre det bra på skolen i lesing og regning.

Musikkstudiet har lange tradisjoner her ved Høgskolen i Østfold, og med tett oppfølging av faglærere vil du utvikle deg selv som musiker og kunstner, gjennom å musisere, danse, komponere og lytte.

Du vil lære grunnleggende musikkteori, spill og dans, og selv få muligheten til å utøve og undervise i musikk. Gjennom studieåret vil du få undervisning i form av veiledning, forelesninger, konserter og studietur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:38

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller som en videreutdanning for lærere. Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til, eller som del av en lærerutdanning, kan du med årsstudiet i musikk undervise i musikk på 5.-10. trinn i grunnskolen. Studiet er også relevant for arbeid i kulturskole eller i det frivillige musikkliv. Mange driver også utøvende virksomhet etter endt studium.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 667
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet