Samfunnsfag, årsstudium

Generelt om studiet

Er du interessert i skolefaget samfunnsfag? Er du nysgjerrig på verdens og Norges historie og geografi, hvordan samfunnet endrer seg, hva som endrer seg, og ikke minst hvorfor? Årsstudiet i samfunnsfag vil gi deg verktøy og kunnskap til å finne svarene på disse spørsmålene.

Årsstudiet er delt inn i fire emner, knyttet til fagområdene historie, geografi og samfunnskunnskap. Studiet vil gi deg en bred forståelse for samspillet mellom mennesker, samfunn og natur, og utvikle dine analytiske evner i samfunnsvitenskapelige spørsmål. Studiet vil gi deg både faglig fordypning i fagområdene og kunnskaper om hvordan du formidler kunnskapen til elevene i undervisningen. Læringen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og utflukter. Årsstudiet i samfunnsfag bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 22.12.2016 10:29

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-pedagogisk utdanning

Vær oppmerksom på at det innføres mastergrad som opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning fra og med høsten 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Yrkesmuligheter

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-pedagogisk utdanning eller som videreutdanning til en lærerutdanning, gir dette studiet kompetanse til å undervise i samfunnsfag på 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studiet er også relevant for undervisning i fellesfaget samfunnsfag i den videregående skole.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 680
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet