Kunst og håndverk, årsstudium

Generelt om studiet

Er du interessert i kunst og håndverk? Ønsker du å utvikle dine egne ferdigheter i faget og kanskje undervise i kunst og håndverk i skolen eller på andre arenaer?

Undervisningen i årsstudiet i kunst og håndverk omfatter områdene bilde, skulptur, design og arkitektur. Innenfor disse områdene lærer du om materialer, teknikker, visuell kommunikasjon og estetiske virkemidler. Her utvikler du dine egne ferdigheter på disse områdene, du lærer å være en god lærer og veileder for elevene i faget og du lærer hvordan du skaper et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon.

Ny kunst fra studenter

Ved Høgskolen i Østfold er du i et studentmiljø der du blir sett og får tett oppfølging av dyktige og erfarne faglærere. Ekskursjoner og undervisning er obligatorisk. Årsstudiet i kunst og håndverk gir deg et bredt faglig grunnlag og bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:51

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-pedagogisk utdanning.

Vær oppmerksom på at det innføres mastergrad som opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning fra og med høsten 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, som del av en faglærerutdanning i kunst og håndverk eller som videreutdanning for lærere.

Yrkesmuligheter

Som del av et forutgående løp til Praktisk-pedagogisk utdanning eller som videreutdanning til en lærerutdanning, gir dette studiet kompetanse til å undervise i kunst og håndverk på 5.-10. trinn i grunnskolen. Ønsker du å undervise i faget i videregående skole, bør du ha en bachelorgrad eller tilsvarende i kunst og håndverk. Studiet kan også åpne for arbeid med kultursaker i offentlig forvaltning, og undervisning i kulturskolene.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 505
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet