Sosiale- og emosjonelle vansker 2, videreutdanning (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Har du i arbeidslivet, eller gjennom utdanningen du akkurat har tatt, fått lyst på mer kunnskap innen området sosiale og emosjonelle vansker, vil dette studiet være noe for deg. Sosiale og emosjonelle vansker 2 bygger på utdanningen Sosiale og emosjonelle vansker 1, og er en fordypning og videreføring av temaer fra del 1. Studiet gir fordypet kunnskap om ulike tilnærmingsmåter for å forstå og forebygge sosiale og emosjonelle vansker.

Arbeidsformene i studiet veksler mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, erfaringsutvikling og diskusjoner i plenum. Du møter erfarne forelesere og får tett oppfølging i form av individuell veiledning. 

Undervisningen foregår på kveldstid, én gang i uken. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. I tillegg må det innenfor eller i tillegg til denne utdanningen være fullført og bestått følgende emner/studier;

  • Pedagogiske emner i et omfang av minimum 30 studiepoeng

og

  • Sosiale og emosjonelle vansker 1 (15 studiepoeng) eller Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng), eller et tilsvarende emne/studium.
Sist oppdatert: 02.11.2015 10:47

Videre utdanning

Sosiale- og emosjonelle vansker 2 kan kombineres med Sosiale- og emosjonelle vansker 1 og eventuelt Spesialpedagogikk 1, og på den måten gi en fordypning inennfor spesialpedagogikk/sosiale- og emosjonelle vansker på 30/60 studiepoeng.

Ønsker du ytterligere kompetanse tilbyr Høgskolen i Østfold  Masterstudium i spesialpedagogikk.

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for spesialpedagoger med fordypning i atferdsproblematikk i barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og i institusjoner.

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ahmet Emini

Ahmet Emini

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ahmet.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Se pkt. Mer informasjon