Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ta steget, bli lektor!

Med en master i fremmedspråk i skolen vil du ha solid kompetanse til å undervise i engelsk, fransk eller tysk, og samtidig få en internasjonal profil på din utdanning. 

Det du lærer i denne masterutdanningen går rett inn i skolehverdagen slik at du umiddelbart kan bruke kompetansen du tilegner deg i klasserommet.

Det er et nettstudium som tas på 4 år. Det er også mulig å gjennomføre studiet på heltid over 2 år. Dette avtales eventuelt etter tilbud om opptak til studiet.

I tillegg til nettundervisning tilbys det også en samling ved starten av hvert semester. Undervisningen skjer på målspråket via læringsplattformer. Du får god individuell oppfølging fra lærerne, og læringsprosessen skjer også i samarbeid med dine medstudenter. Emnene omfatter blant annet kommunikasjon, formfokus i undervisningen og interkulturell læring. Videre vil du lære om bruk av litteratur i undervisningen og forberede deg på masteroppgaven med metode- og prosjektarbeid. Du vil fordype deg i språklig variasjon, elevspråk og barne- og ungdomslitteratur. De siste semestrene i studiet skriver du en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Studiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet og Høgskolen i Østfold. Vi gjør oppmerksom på at svensk lov sier at studenter som ikke er EU/EØS-borgere MÅ betale studieavgift. Det betyr at studenter som ikke er EU/EØS-borgere må betale studieavgift for de svenske emnene som inngår i programmet - se mer informasjon hos Linnéuniversitetet.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
 og inkludert eller i tillegg en fordypning på minimum 80 studiepoeng i språket det søkes opptak til.

eller

2) Bestått de første tre årene av fireårig grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg 60 studiepoeng i språket det søkes opptak til.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i språket det søkes opptak til.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:19

Videre utdanning

Etter masterstudiet er det mulig å fortsette med en phd. i engelsk, fransk eller tysk ved et norsk eller et utenlandsk universitet.

Yrkesmuligheter

Sammen med godkjent lærerutdanning kvalifiserer studiet deg til lektor i fransk, engelsk eller tysk i norsk skole. Studiet er også relevant for andre språk- og kulturrelaterte arbeidsområder innen offentlig og privat sektor.

Fagmiljø

http://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-fremmedsprak-i-skolen

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Deltid, 4 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 1909 (tysk)
224 1910 (engelsk)
224 1927 (fransk)
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet