MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette studiet være noe for deg! MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium som du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo.

Emnet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning. I emnet vil du arbeide med basiskunnskap som er relevant for din hverdag som lærer i barnehage og skole, og du vil sette deg inn i programvare som har direkte betydning for undervisningen/aktiviteten din.

MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan gjennomføres på to ulike måter:

1. Som kursdeltaker
Du registrerer deg først på denne nettsiden.

Etter registrering får du tilgang til alle læringsressursene, og kan gjennomføre de modulene du selv ønsker. Som kursdeltaker øker du din kompetanse i IKT.

2. Som student
Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen og få uttelling i form av studiepoeng, må du søke opptak til emnet.

Du kan søke opptak i perioden 1. mai – 1. oktober, og gjør dette elektronisk.

For å få opptak til emnet må du fylle opptakskravet (se nedenfor). Etter opptak blir du meldt til eksamen og du får tilgang til innleveringsmapper. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av studiepoeng.

All undervisning i emnet foregår på nettet, og er bygget opp av 10 moduler.
Emnebeskrivelse finner du her.

Hvis du ønsker kan du se videoen med praktisk informasjon om kurset som ble gjennomført høsten 2016. En oppdatert video for høstsemesterert 2017 kommer i begynnelsen av august.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 19.12.2016 08:58

Videre utdanning

Dette emnet kan innpasses i studiet IKT for lærere (30 studiepoeng). Du har også mulighet til å søke opptak til enkeltemnet Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng), som er en del av IKT for lærere

Yrkesmuligheter

Dette emnet gir et godt grunnlag for å ta i bruk IKT i skole og barnehage. Kompetansen kan brukes direkte i undervisning av barn/elever, eller som støtte-/fagfunksjoner knyttet til slike aktiviteter.

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Nettbasert
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. mai
Ordinær søknadsfrist
1. oktober

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Magnus Nohr

Magnus Nohr

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Magnus.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk opptak til studie for studiepoeng

Aktuelt om studiet