Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du flink til å se enkeltmennesker og deres behov? Spesialpedagogikk 1 er studiet for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om barn og unges ulike forutsetninger, samt nyttig innsikt i forhold som skaper og motvirker funksjonshemminger. Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i barnehage, skole og institusjoner med fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Undervisningen skal fremme de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som det spesialpedagogiske arbeidet krever. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, arbeid i basisgrupper, ekskursjoner og individuelt studiearbeid.

Du møter gode forelesere med solid erfaring fra fagfeltet. Studiet går over to semestre og er samlingsbasert, med en helgesamling i måneden med undervisning på fredag og lørdag. I tillegg kommer arbeid i basisgruppe.

Dette er et betalingsstudium og studiet gjennomføres i Drammen, Buskerud. Studiestedet oppgis av Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

Studiet søkes ved HiØ VIDERE og ved FU Sør-Øst. 

Se mer informasjon under knappen "Mer info. om studiet finnes her.."

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og bestått minimum 30 studiepoeng i pedagogiske emner.

Sist oppdatert: 13.03.2017 12:49

Videre utdanning

Studiet vil kunne inngå som del av en bachelor i pedagogiske fag. Høgskolen i Østfold tilbyr også masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.  

Mer informasjon om studiested

Dette er et samarbeidsstudium. Studiested oppgis av Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

Yrkesmuligheter

Teoretisk og praktisk kunnskap om opplæring og individuell tilrettelegging for mennesker med særskilte behov er etterspurt innenfor mange sektorer hvor læring og utvikling er en sentral del av virksomheten. Studiet er særlig relevant for førskolelærere, allmennlærere og fag- og yrkeslærere som tar sikte på arbeid med barn og unge med særskilte behov. Spesialpedagogisk kompetanse egner seg også for vernepleiere, sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Andre studiesteder (se utdypende i tekst)
Studieavgift
NOK 22 500
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
15. august

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Miriam.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet