Bachelorstudium i vernepleie, deltid

Generelt om studiet

En profesjonell bistandsyter for folk med ulike funksjonsvansker er en passende beskrivelse av vernepleieren. Du veileder og støtter brukerne i arbeidet med å mestre sin egen hverdag og beherske nye oppgaver. Vernepleieren tilrettelegger brukerens nære omgivelser, og er ofte brukers stemme utad. Slik bidrar du til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne.

Vernepleierfaglig arbeid lærer du gjennom en kombinasjon av teoretiske og praktiske studier. Teorien består av fire hovedtemaer: Miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, helsefaglige emner, psykologiske og pedagogiske emner samt samfunnsvitenskapelige og juridiske emner.

Undervisningsmetodene veksler mellom forelesninger, arbeid i seminargrupper, arbeid i basisgrupper og individuell ferdighetstrening i de praktiske studiene. Du må selv delta aktivt i undervisningen og på den måten utvikle dine verdinormer, holdninger, evne til innlevelse og evne til samspill.

Bachelor i vernepleie deltid er organisert slik at studiet som vanligvis gjennomføres i løpet av 3 år, gjennomføres over 4 år. Studiet er samlingsbasert med samlinger annenhver uke á 2 og/eller 3 dager. Studentene må beregne 30 timers studieinnsats i uken. Noe av undervisningen vil foregå som fleksible nettbaserte studier.  

Det er 4 praksisperioder i studiet og alle foregår på fulltid (30 timer pr. uke). Totalt utgjør praksis 36 uker over 4 år. 3 av praksisperiodene er på 8 uker, en er på 12 uker. Det gis mulighet for at en av praksisperiodene kan gjennomføres på egen arbeidsplass, men dette må vurderes individuelt.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og minimum 2 års relevant praksis.

Sist oppdatert: 18.12.2015 08:48

Videre utdanning

Etter bestått bachelorgrad i vernepleie, finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved Høgskolen i Østfold. Vi kan tilby Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (ikke opptak i 2016), Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren og Masterstudium i organisasjon og ledelse.
For enkelte av våre masterstudier er det i tillegg krav om relevant yrkeserfaring.

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for vernepleiere og etter bestått utdanning er det stor sannsynlighet for at du kan gå rett ut i arbeidslivet. Du får autorisasjon som helsepersonell, men har også en bred sosialfaglig bakgrunn som gjør deg egnet for jobber innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, det oppsøkende ungdomsarbeidet, barnevernet, rusomsorgen, voksenpsykiatrien og eldreomsorgen.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Deltid, 4 år
Semesterstart
Ikke opptak 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Cecilie Klaunes Nielsen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Cecilie Klaunes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet