MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette emnet være noe for deg! MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium som du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo. 

Emnet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning primært rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning. Emnet er nyttig både for deg som lærer, skolen der du arbeider og din skoleeier.

I emnet vil du utforske hvordan du kan implementere og bruke IKT i din profesjon som lærer. Det kan være en fordel å ha kunnskaper tilsvarende MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi når du starter på kurset, men det er ingen forutsetning for deltakelse.

Du kan søke opptak i perioden 1. desember 2017 – 1. februar 2018, og gjør dette elektronisk via denne nettsiden

For å få opptak til emnet må du fylle opptakskravet (se nedenfor). Etter opptak blir du meldt til eksamen og du får tilgang til innleveringsmapper. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av studiepoeng.

Emnebeskrivelsen finner du her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:42

Videre utdanning

Dette emnet kan innpasses i studiet IKT for lærere (30 studiepoeng). Du kan også søke opptak til enkeltemnet MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) som er en del av IKT for lærere.

Yrkesmuligheter

Digital kompetanse er én av de fem grunnleggende ferdighetene i norsk skole. Emnet gir et godt grunnlag for å ta i bruk IKT i skolen. Kompetansen kan brukes direkte i undervisning av og aktiviteter med barn/elever, eller som støtte-/fagfunksjoner knyttet til slike aktiviteter. 

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Vår 2018
Språk
Norsk
Studiested
Nettbasert
Studieavgift
NOK 600
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1.desember
Ordinær søknadsfrist
1. februar

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Magnus Nohr

Magnus Nohr

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Magnus.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk opptak til studie for studiepoeng

Aktuelt om studiet