Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å bidra til at mennesker med psykiske plager eller lidelser skal ha en god hverdag og være aktive samfunnsdeltakere?

En videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid tar utgangspunkt i at psykiske plager og lidelser utvikles gjennom gjensidig påvirkning mellom individ, miljø og samfunn. Du som tar dette studiet kommer gjerne fra helse- og sosialtjenesten på kommune-, fylkes-, eller statlig nivå.

På bakgrunn av bred teoretisk og praktisk kunnskap, skal du i denne utdanningen få kompetanse til å identifisere psykiske plager og lidelser. Gjennom analyse av individuelle-, relasjonelle- og samfunnsmessige forhold blir du i stand til å utøve og vurdere ulike strategier for psykisk helsearbeid.

Studiet har fokus på å hjelpe mennesker som opplever psykiske vansker samtidig som psykisk helsearbeid må forstås i en større samfunnsmessig sammenheng.
Personer med psykiske plager eller lidelser må forstås som mer enn sin diagnose og sine problemer, og bli møtt med respekt og som en aktiv samarbeidspart. I utdanningen vektlegges utviklingen av et relasjonelt- og myndiggjørende perspektiv på psykisk helsearbeid.

Studiet består av fire emner:

Studiet er en deltidsutdanning over 2 år.  Det legges opp til fire til fem samlinger pr. semester der samlingenes varighet er på to til tre dager, til sammen 12 dager per semester på dagtid.
I tredje semester er det en sammenhengende praksisperiode på 8 uker. I tillegg er det i praksissemesteret tre samlinger av 3 dager. Aktuelle praksisarenaer kan være spesialist- og kommunale tjenester innen psykisk helsearbeid.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning med minimum 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minimum to års relevant praksis etter fullført utdanning.

Søkere med annen relevant bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng, og minimum fire års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning kan også vurderes for opptak.

Sist oppdatert: 18.12.2015 08:49

Videre utdanning

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier.

Yrkesmuligheter

Videreutdanningen gir spesiell kompetanse innen psykisk helsearbeid, både innen spesialist- og kommunale tjenester. Utdanningen gir studentene en relasjonell kompetanse.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
2 år, deltid
Semesterstart
Ikke opptak 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1912
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Cecilie Klaunes Nielsen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Cecilie Klaunes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet