Naturfag, årsstudium

Generelt om studiet

Universet føles så stort, og mennesket så lite, når vi en beksvart natt løfter blikket mot stjernehimmelens lysende lanterner av galakser og planeter. Hvordan henger alt sammen? Hva får blodet til å flyte gjennom årene våre, og hvordan opprettholdes mangfoldet i plante- og dyrelivet her på vår egen lille, blå planet?

Hvis disse spørsmålene fascinerer deg, skal du vite at skolen trenger engasjerte og kunnskapsrike lærere innen realfag, som kan inspirere og undervise den oppvoksende generasjon. Med kunnskap om kroppen, kjemiske sammensetninger og fysikkens lover i våre naturomgivelser, vil vi ha et bedre grunnlag for å ta beslutninger til det beste for vår egen helse og for vårt felles globale miljø.

Høgskolen i Østfold har et sterkt fagmiljø, hvor du får tett oppfølging av dyktige faglærere. Sentrale emner i studiet er kjemiske stoffer og geofag, kropp og helse, økologi og uteskole, fysiske fenomener, astronomi og teknologi og mangfoldet i naturen. Årsstudiet i naturfag vil gi deg kunnskap om naturvitenskapelig tenkemåte og ulike metoder for undervisning og læring, både ute og inne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller S1+S2) og
  • Matematikk R2, eller
  • Fysikk (1+2), eller
  • Kjemi (1+2), eller
  • Biologi (1+2), eller
  • Informasjonsteknologi (1+2), eller
  • Geofag (1+2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1+2)
Sist oppdatert: 12.12.2017 14:38

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller som en videreutdanning for lærere.
Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning eller som del av et forutgående løp mot Praktisk-pedagogisk utdanning, kan du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet