Norsk, årsstudium

Generelt om studiet

Språk og identitet er tett knyttet til kultur og identitet. Det er en nøkkel til å forstå vår fortid, vår samtid, og ikke minst delta i samfunnet der vi lever i dag. Norsk er av den grunn det største faget på alle trinn i grunnskolen. Ønsker du å videreutdanne deg, eller ta en lærerutdanning med Praktisk-pedagogisk utdanning, bør du absolutt vurdere å ta faget norsk. Norsk er blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere i tiden framover.

Årsstudiet i norsk har fokus på arbeidet med å videreutvikle lese- og skriveferdighetene til elever i grunnskole, norsk språkhistorie og utvikling av og variasjon i det norske språket. Du vil også bli kjent med den rike litterære arven som forfattere gjennom tidene har etterlatt seg.

Etter endt studium vil du ha et godt grunnlag for å undervise i norsk på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Høgskolen i Østfold er kjent for sitt gode fag- og studiemiljø i norsk. Dette er et studium hvor du vil bli sett og hørt, og få tett oppfølging av dyktige faglærere. Studiet bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning 5-10 og har undervisning på dagtid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:56

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en  Praktisk-pedagogisk utdanning

Vær oppmerksom på at det innføres mastergrad som opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning fra og med høsten 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Yrkesmuligheter

Norsk er blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere framover. Som del av et forutgående løp til Praktisk-pedagogisk utdanning eller som videreutdanning til en lærerutdanning, gir dette studiet kompetanse til å undervise i norsk på 5.-10. trinn i grunnskolen


Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 210
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet