Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp)

Generelt om studiet

Ønsker du å lære mer om pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen relatert til barn under tre år? Da kan dette studiet være noe for deg. Studiet består av to emner: Små barns barndom og nyere pedagogisk småbarnsforskning (0-3 år) (15 stp.) og Pedagogisk dokumentasjon (15 stp.).

I studiet legges det i stor grad opp til undersøkende og problembaserte læringsformer, med forelesninger/etterlesinger, gruppearbeid/workshop, selvstudium, seminarer, småbarnsvitenskaplige forum og gruppeveiledning.

Organisering

Studiet er organisert med fire samlinger à to dager pr. semester. I tillegg får studentene veiledning i nettverksgrupper mellom hver samling. Mellom samlingene ved høgskolen vil kommunikasjon med studentene skje via læringsplattformen Fronter og e-post. Studentene forventes å gjennomføre et systematisk pedagogisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass under studietiden.

Studieplanen for 2016/2017 er under revisjon og vil være tilgjengelig på våre nettsider innen medio februar.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

2) Bachelor i barnevern, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum 30 studiepoeng innenfor fagområdet barnehagepedagogikk.

eller

3) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg minimum 80 studiepoeng i pedagogiske emner,
og inkludert eller i tillegg minimum 30 studiepoeng innenfor fagområdet barnehagepedagogikk.

Pedagogiske emner omfatter fag som pedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagepedagogikk, pedagogisk arbeid i småskolen og tilsvarende fag etter vurdering.

Sist oppdatert: 03.02.2016 10:23

Videre utdanning

Deler av bestått videreutdanning i Pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) - De yngste barna i barnehagen kan gi grunnlag for innpassing i Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold.   

Yrkesmuligheter

Studiet egner seg for barnehagelærere som skal være pådrivere og støttespillere i arbeidet med pedagogisk utvikling av barnehagens småbarnspedagogiske praksis. Studiet gir kompetanse i pedagogisk dokumentasjon som et verktøy for å kunne kvalitetssikre arbeidet med de yngste barnas læringsmiljø.

Med en videreutdanning på 30 studiepoeng kan du bidra til å styrke det faglige kvalitetsarbeidet i barnehagen – både mot og med de yngste barna. Studiet er f.eks. aktuelt for faglige rådgivere innenfor barnehagesektoren, pedagogiske ledere osv.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Tlf
69215000 - Spør etter studieveileder for studiet.
E-post - Velg passende studiested/enhet

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet