Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. Bli med å utvikle din kompetanse til å utfordre og støtte barnehagebarnas interesser og undring for realfag!

Dette er et studium utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Tilbudet skal gi deg fagkunnskap og pedagogiske verktøy som du kan bruke i det praktiske arbeidet med barn i barnehagen.

Studiet består av to emner som hver har et omfang på 15 studiepoeng:

  1. Naturfag og matematikk i barnehagen
  2. Naturfaglige og matematiske aktiviteter i barnehagen

For å starte på emne 2 må emne 1 være bestått.

Studiet legger i stor grad opp til undersøkende og problembaserte læringsformer, der interaksjon med lærere og studenter står sentralt. Studiet skal kombinere ulike læringsarenaer; samlinger ved høgskolen, veiledede nettverksgrupper og praktisk utviklingsarbeid i pedagogiske virksomheter. 

Studiet vil gjøres delvis nettbasert gjennom høgskolens læringsplattform. Du vil selv være med å vurdere ditt eget og medstudenters arbeid underveis. Dette gjøres både i nettverksgruppene og ved studiesamlingene.

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning gjennom strategien "Kompetanse for framtidens barnehage" vil motta 50.000 per ansatt i tilretteleggingsmidler. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om tilretteleggingsmidler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søk studiet ved Udir her

Opptakskrav

Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i relevant stilling i barnehage i studietiden.

Sist oppdatert: 04.01.2018 13:06

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
2. mai
Ordinær søknadsfrist
11. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her