IKT for lærere (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

I skole og barnehage erfarer man fort at informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en fullstendig integrert del av hverdagen til barn og unge. Mange barn og unge har gode ferdigheter og stor interesse for dette feltet, og rammeplan for barnehagen/lærerplaner for grunnskole og videregående skole legger til rette for utstrakt bruk av IKT.

IKT for lærere hever kompetansen din innenfor IKT og utvikler dine evner til å bruke IKT i ditt daglige virke som lærer. Nasjonale planer knyttet til barnehage og skole er utgangspunktet for undervisningen, og studiet gir innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT i undervisning, lek og læring.

Studiet består av to nettbaserte emner. Alt du trenger for å gjennomføre studiet er et webcamera og PC. Emnet i høstsemesteret omhandler innføring i IKT, og emnet i vårsemesteret tar for seg pedagogisk bruk av IKT i barnehage og skole.

Emnene kan også tas som enkeltemner (MOOC). Se mer informasjon her:
- MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)
- MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng)

Faglig og pedagogisk mestring av aktuelt teknisk utstyr og nye arbeidsformer står særlig sentralt i studiet. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og opplæring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:10

Yrkesmuligheter

IKT for lærere gir studenter og lærere i skole og barnehage et godt grunnlag for å ta i bruk IKT i sitt daglige virke. Kompetansen kan brukes direkte i aktiviteter med barn og unge, og som støtte-/fagfunksjoner knyttet til pedagogisk arbeid.

Studiet er også relevant i forhold til andre yrker hvor en lærerkompetanse er aktuell.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 1984
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet