Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

Generelt om studiet

Har du høyere utdanning fra før? Går du med en lærerspire i magen? Da kan Praktisk-pedagogisk utdanning være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen.

I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet. Som en integrert del av studiet vil du få 12 ukers praksis gjennom utplassering på en skole eller opplæringsinstitusjon.

Didaktikk
For kullet 2017-2019 kan du ta PPU med bakgrunn i følgende fag:

NB.Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.

Undervisning og praksis
PPU deltid går over to år med samlingsbasert undervisning. Det legges opp til 3 samlinger hvert semester med undervisning på dagtid. Samlingene vil variere i antall dager (3-5). Praksis er fordelt med en periode hvert studieår. (hver på 6 uker) Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case-studier og selvstudier.
Det er en praksisperiode i første semester og en praksisperiode i fjerde semester.
Er du ansatt i en undervisningsstilling mens du tar PPU deltid, kan du søke om å få gjennomføre 1. periode av praksis på den skolen du er ansatt ved, dersom dette tilfredstiller Høgskolens krav om praksis. Den resterende praksisen tas på en annen skole.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Vi gjør oppmerksom på nye opptakskrav til PPU fra opptaket høst 2019 - se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 8. april 2016.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i ett allmennfag som er relevant for undervisning i skolen på minimum 80 studiepoeng.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i to allmennfag som er relevante for undervisning i skolen i et omfang av minimum 60 studiepoeng hver.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:37

Videre utdanning

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Yrkesmuligheter

Avhengig av din fagbakgrunn vil PPU kvalifisere deg til å jobbe som lærer på ungdomstrinnet eller i videregående opplæring. Du kan også undervise i voksenopplæring, og noen vil også kunne undervise på høyere nivå.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Deltid, 2 år.
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1922
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Anne-Marit Brække

Anne-Marit Brække

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Anne-Marit.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet