Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 studiepoeng)

Generelt om studiet

Kommuner i Østfold kan på vegne av sine ansatte søke Fylkesmannen om økonomisk støtte for inntil 20.000.- per studieplass via kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Det er kommunene som søker tilskuddet, så ta kontakt med din arbeidsgiver! Frist for kommunene å søke for høsten 2017 er 25.9.17.

Både nasjonalt og internasjonalt satses det nå massivt på velferdsteknologi samtidig som helse- og sosialtjenesten er i stadig endring.

Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt mulighet for å meste sin hverdag. Teknologien kan bidra til å opprettholde og forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.

Økt fokus på brukermedvirkning, kunnskap om innovasjons- og endringsarbeid og bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å bedre arbeidsforholdene for ansatte, i tillegg til å åpne for nye måter å organisere tjenestene.

Målgruppen for studiet er personer i helse- og sosialtjenesten.

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester - med to samlinger av tre dager ved studiested Fredrikstad.

Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis.

Sist oppdatert: 23.02.2017 10:34

Videre utdanning

Bestått studium kan søkes innpasset i videreutdanningen Velferdteknologi i helse- og sosialtjenestene (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold.

Studieinfo

Studiepoeng
10
Varighet
Deltid over ett semester.
Semesterstart
Avklares senere
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her