Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du sykepleier, men ønsker mer spesialkompetanse i forhold til avansert vurdering av ulike kliniske tilstander og akutt helseforverring, avansert farmakologi eller klinisk håndtering? I så fall er vårt nye masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom noe for deg.

Fokuset for dette studiet er utvikling av avansert klinisk vurderings- og handlingskompetanse, i tråd med behovene i fremtidens helsetjenester. Samtidig er studiet unikt gjennom å ha kronisk sykdom som et overbyggende tema. Andelen mennesker med kronisk og kompleks sykdom øker. I tillegg har politiske reformer, som blant annet samhandlingsreformen, medført at primærhelsetjenesten i større grad må ta ansvar for mennesker med mer komplekse sykdomsbilder enn tidligere. I dette masterstudiet kobles teori og klinisk praksis, der hovedfokus er rettet mot pasientnære problemstillinger.

Masterprogrammet er et deltidsstudium og vil være relevant både for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og for deg som jobber i andre deler av helsetjenesten. Studiet er organisert samlingsbasert på dagtid, med cirka fire samlinger av tre dager per emne/semester. Totalt består mastergradsstudiet av seks obligatoriske, samt to valgfrie emner.

Som student hos oss får du både klinikkundervisning på høgskolen og avansert klinisk praksis under veiledning hos en ekstern samarbeidspartner. I tillegg til høgskolens fagmiljø som har spisskompetanse innen ulike deler av mastergradsstudiet, vil også eksterne ressurser som til daglig jobber i det kliniske felt, gi deg som student en optimal kobling mellom teori og klinisk praksis. Varierte undervisningsmetoder gjør at studenter kan delta aktivt i faglig læring og diskusjon. Som masterstudent trekkes du også inn i det akademiske fellesskapet ved Avdeling for helse og velferd, blant annet gjennom deltakelse i aktive forskergrupper der du både kan delta i forskningsdiskusjoner og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Høgskolen har flere avtaler med internasjonale utdanningsinstitusjoner. Som masterstudent i studiet avansert sykepleie ved kronisk sykdom kan du gjennomføre internasjonal utveksling av ulik varighet, noe som gjør at du kan ta deler av masteren i utlandet.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:20

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for videre utdanning på ph.d-nivå.

Yrkesmuligheter

Med en master i avansert klinisk sykepleie ved kronisk sykdom, vil du være i stand til å fylle selvstendige og avanserte kliniske roller innen spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Du kan både jobbe klinisk og målrettet mot pasienter med kroniske sykdommer, eller inneha arbeidsoppgaver innen fagutvikling, rådgivning, administrasjon og forskning.

Fagmiljø

https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-avansert-sykepleie-ved-kronisk-sykdom

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Deltid, 4. år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1.februar
Ordinær søknadsfrist
1.mars

Kontakt oss for mer informasjon

Cecilie Klaunes Nielsen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Cecilie Klaunes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet