Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å ta en lederutdanning i helse- og velferdsfag på deltid?
Har du en bachelorgrad innen helse- og velferdsfag, annen bachelorutdanning eller lærerutdanning - samt relevant arbeidserfaring?
Samfunnet trenger ledere som kan utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester. Ønsker du å ta del i dette viktige arbeidet er Masterstudiet i Samordning av helse og velferdstjenester et unikt tilbud.

Dette studieprogrammet er ett av svært få studier i Norge som gir deg kompetanse i å utforme og tilrettelegge for helhetlige tjenester på tvers av sektorer, faglige enheter og nivåer. Du får kompetanse til å kunne være en nytenkende og innovativ medspiller i arbeidet med å utforme helhetlige tjenester og måten prosessene ledes på i organisasjonene. Dette inkluderer også skole- og kultursektoren, som er viktige aktører på dette feltet.

Temaer du vil studere er organisasjonsteori, ledelse, samordning av tjenester, tverrfaglig samarbeid og lokalt folkehelsearbeid. I forbindelse med masteroppgaven får du også en innføring i vitenskapsteori og metode.

Studieprogrammet er samlingsbasert og det er lagt opp til fire samlinger per semester. Hver samling går over tre dager.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minst to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minst to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

3) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

4) Annen bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng,
og minimum fire års relevant arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren etter fullført utdanning.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:21

Videre utdanning

Etter fullført masterstudium vil du kunne gå videre på et doktorgradsløp innen tverrfaglig samarbeid eller ledelse.

Yrkesmuligheter

Dette masterstudiet passer for deg som jobber, eller skal jobbe, i helse- og sosialsektoren. Det inkluderer også skole- og kultursektoren som i noen tilfelle er viktige medspillere i utarbeidelse av et helhetlig tjenestetilbud, særlig i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid.

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
4 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224.1903
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Cecilie Klaunes Nielsen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Cecilie Klaunes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet