Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i grunnskolen? Ønsker du å utvikle din kompetanse i engelskfaget? 

Engelsk 1: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk. Studiet er praksisnært og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet er organisert som delvis samlingsbasert og delvis nettbasert. Det er tre samlinger à to-tre dager per semester lagt til Høgskolen i Østfold, studiested Halden. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform Fronter. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning vil også benyttes. 

Studiet har to emner, hvert på 15 studiepoeng. Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon er hovedtemaer i høstsemesteret. Grunnleggende ferdigheter er hovedtema i vårsemesteret.  

Som en del av studiet inngår et studieopphold i vårsemesteret av én ukes varighet ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Høgskolen i Østfold dekker studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret. For de som ikke deltar, vil det være selvstudium innenfor et gitt tema. 

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:22

Videre utdanning

Lærere som har bestått Engelsk 1: 5.-10. trinn (30 stp) kan ta videre fordypning, Engelsk 2: 5.-10. trinn (30 stp), og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

Yrkesmuligheter

Studiet gir deg nye muligheter innen ditt yrke som lærer. I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk. Engelsk 1: 5.-10. trinn sammen med Engelsk 2: 5.-10. trinn og en lærerutdanning, kvalifiserer til undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Engelsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
2. mai
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her