Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i grunnskolen? Ønsker du å utvikle din kompetanse i matematikkfaget?

Matematikk 1: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på barnetrinnet. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å bli en dyktig lærer i matematikk. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet er organisert med tre samlinger à to-tre dager per semester lagt til Høgskolen i Østfold, studiested Halden. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Tall og algebra er hovedtemaer i høstsemesteret. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet er hovedtemaer i vårsemesteret. Elevperspektivet vil være framtredende i begge emner. For alle elever er det viktig at de får mulighet til å bygge opp matematisk kompetanse ut fra egne forutsetninger. Dette fordrer at du som lærer har god kjennskap til hvordan elever vanligvis utvikler matematisk forståelse, samt at du evner å avdekke og sette deg inn i de forskjellige elevenes kunnskaper. På grunnlag av god innsikt i elevenes faglige utgangspunkt skal matematikkundervisningen gi elevene mulighet til innlevelse og den skal fremme deres fantasi og nysgjerrighet, både individuelt og i fellesskap. 

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:23

Videre utdanning

Etter studiet kan du ta Matematikk 2: 1.-7. trinn (30 stp). Matematikk 1 og 2 utgjør til sammen 60 studiepoeng i matematikk, slik at de sammen med lærerutdanning gir kompetanse til å undervise i matematikk på 1.-7. trinn.

Yrkesmuligheter

Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
2. mai
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her