Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer og opptatt av variert og relevant opplæring for dine elever? Har du behov for å styrke din kompetanse i matematikkfaget?

Matematikk 1: 5. -10. trinn, er et skreddersydd studium for deg som er lærer og som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen. Matematikkstudiet er et profesjonsrettet og praksisnært studium. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig matematikklærer. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng per semester. Hvert emne er organisert med totalt tre samlinger, hvor første og siste samling er av to dagers varighet, mens samling nummer to er på tre dager. En vesentlig del av studiet er nettbasert og elektronisk læringsplattform Canvas benyttes. I høstsemesteret er hovedtemaene Tall og algebra og Funksjoner. Geometri, Måling, Statistikk og Sannsynlighet er hovedtemaene i vårsemesteret. Gjennom de ulike faglige temaene skal du som student lære om og erfare ulike arbeidsmåter som er relevante for arbeidet på trinn 5–10. Arbeidsmåtene skal være preget av utforsking og forståelse, og de skal fremme kreativitet og undring hos kommende elever.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold.

Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på mellom-/ungdomstrinnet i studietiden.

Sist oppdatert: 04.01.2018 10:52

Videre utdanning

Det er mulig å bygge matematikkompetansen videre med å ta videreutdanningen Matematikk 2: 5.-10. trinn (30 studiepoeng), som sammen med dette studiet gir en samlet kompetanse på 60 studiepoeng i matematikk.

Yrkesmuligheter

Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kompetansekravene i matematikk.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. mai
Ordinær søknadsfrist
10. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Miriam.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her