Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer og opptatt av variert og relevant opplæring for dine elever? Har du behov for å styrke din kompetanse i matematikkfaget?

Matematikk 2: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som er lærer og som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i matematikk eller tilsvarende utdanning. Matematikkstudiet er et profesjonsrettet og praksisnært studium. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig matematikklærer. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dygtige faglærere.

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Hvert emne er organisert med totalt tre samlinger ved studiested Halden, hvor første og siste samling er av to dagers varighet, mens samling nummer to er på tre dager. En vesentlig del av studiet er nettbasert og elektronisk læringsplattform Fronter benyttes. I høstsemesteret er hovedtemaene Tall og algebra og funksjoner. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet er hovedtemaene i vårsemesteret.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/ allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Matematikk for lærere 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:24

Videre utdanning

Matematikk 2: 5.-10. trinn gir i kombinasjon med Matematikk 1: 5.-10. trinn samlet kompetanse på 60 studiepoeng i matematikk, som kvalifiserer for å undervise i faget på 5.-10. trinn.

Yrkesmuligheter

Yrkesmulighetene er gode, da skolene har behov for lærere som fyller kompetansekravene i matematikk.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
2. mai
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her