Norsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i grunnskolen og har behov for å styrke din kompetanse i norskfaget? 

Som lærer på barnetrinnet har du en viktig oppgave i å lære barn å lese og skrive, og samtidig motivere og inspirere hver enkelt til å utvikle ferdighetene gjennom hele skoletiden. Norsk er dessuten blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere i tiden fremover. 

Norsk 2: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser i faget på 1.-7. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i norsk 1 eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig norsklærer. Som student på dette studiet får du også ta del i høgskolens gode fagmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet strekker seg over to semestre med tre samlinger à to dager per semester. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. 

Norsk 103 i høstsemesteret tar for seg disse hovedtemaene:
- den andre lese- og skriveopplæringen
- lesing og skriving i historisk perspektiv, faghistorie
- språkhistorie, språknormering og talemålsvariasjon

Norsk 104 i vårsemesteret tar for seg disse hovedtemaene:
- litteratur og litteraturdidaktikk for barnetrinnet
- generell litteraturforståelse og utvalgte verk fra vår nordiske litterære kanon
- sammensatte tekster
- tekst og sjanger i ulike medium

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/ allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Norsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:23

Videre utdanning

Norsk 1: 1.-7. trinn og Norsk 2: 1.- 7. trinn, gir til sammen 60 studiepoeng i faget og grunnlag for videre fordypning. Har du en godkjent lærerutdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk, er du kvalifisert til å søke opptak til Masterstudium i norsk i skolen (120 stp.) ved Høgskolen i Østfold. Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andre språk. For opptak ved andre utdanningsinstitusjoner vennligst se opptakskrav ved den enkelte institusjon.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Ikke opptak i år